Microsoft uvodi Microsoft 365 Copilot za više korisnika i objavljuje nova istraživanja koja pokazuju kako će vještačka inteligencija promijeniti način na koji radimo

 

Ranije ove godine, Microsoft je predstavio Microsoft 365 Copilot, koji će donijeti nove moćne generativne AI mogućnosti aplikacijama koje koriste milioni ljudi svakodnevno, kao što su Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Microsoft Teams i druge.

U utorak je kompanija objavila da će proširiti pristup Microsoft 365 Copilot pregledu i uvesti nove funkcije. Takođe su objavili nove podatke i uvide iz svog izvještaja „Work Trend Index za 2023. godinu“: „Da li će veštačka inteligencija popraviti način rada?

Podaci pokazuju da se tempo rada ubrzao toliko da ljudi ne mogu da drže korak sa tim, što utiče na inovacije. Naredna generacija vještačke inteligencije će olakšati teret rada. Organizacije koje prve usvoje vještačku inteligenciju će prekinuti taj ciklus i povećati kreativnost i produktivnost.

Ova nova generacija AI će ukloniti monotoniju posla i osloboditi kreativnost„, rekao je Satya Nadella, predsednik i CEO kompanije Microsoft. „Postoji ogromna prilika za alate koje pokreće vještačka inteligencija da pomognu u smanjenju digitalnog duga, razviju sposobnost korišćenja AI i osnaže zaposlene.

Izveštaj dijeli tri ključna saznanja za poslovne lidere dok traže da razumiju i odgovorno usvoje AI za svoju organizaciju:

1. Digitalni dug nas košta inovacija: Svi mi nosimo digitalni dug: obim podataka, e-pošte i razgovora prevazilazi našu sposobnost da ih sve procesuiramo. Postoji mogućnost da se naše postojeće komunikacije učinimo produktivnijim. Svaki minut proveden upravljajući ovim digitalnim dugom je minut koji nije proveden u kreativnom radu. 64% zaposlenih nema dovoljno vremena i energije da obavi svoj posao, a ovi zaposleni su 3,5 puta više skloni da kažu da imaju problema sa inovativnošću ili strateškim razmišljanjem. Od vremena provedenog u Microsoft 365, prosječna osoba provodi 57% u komunikaciji, a samo 43% u stvaranju.

2. Postoji nova alijansa između zaposlenih i vještačke inteligencije: Za zaposlene, obećanje olakšanja prevazilazi strah od gubitka posla, a menadžeri pokušavaju da osnaže zaposlene pomoću vještačke inteligencije, a ne da ih zamijene. Četrdeset devet procenata ljudi kaže da brinu da će vještačka inteligencija zameniti njihova radna mjesta, ali još više – 70% – bi prepustilo što više posla vještačkoj inteligenciji kako bi smanjili svoje obaveze. U stvari, lideri su dva puta više skloni da kažu da bi vještačka inteligencija bila najvrednija na njihovom radnom mestu kroz povećanje produktivnosti, umjesto smanjenja broja zaposlenih.“

3. Svaki zaposleni mora posjedovati znanja o vještačkoj inteligenciji: Svaki zaposleni, a ne samo stručnjaci za vještačku inteligenciju, moraće imati nove ključne kompetencije poput brze inženjerske obrade u svakodnevnom radu. Osmadeset i dva odsto lidera očekuje da će zaposleni u eri veštačke inteligencije morati da usvoje nova znanja i vještine, a do marta 2023. godine, broj poslova na LinkedIn-u u SAD-u koji pominju GPT povećao se za 79% u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj novi, traženi i centriran na vještačkoj inteligenciji, skup veština imaće efekte u svemu, od radnih biografija do oglasa za posao.

Tempo i obim posla su se eksponencijalno povećali i premašuju ljudsku sposobnost da ih prate”, izjavio je Jared Spataro, CVP za Moderni rad i poslovne aplikacije. “U svijetu gde je kreativnost nova produktivnost, digitalni dug je više od neprijatnosti – predstavlja pretnju inovacijama. Naredna generacija vještačke inteligencije će olakšati teret rada i osloboditi nas kako bismo mogli fokusiramo na rad koji je bitan.“

Da bi omogućio poslovanje u eri vještačke inteligencije, Microsoft uvodi Microsoft 365 Copilot Early Access Program sa početnih 600 korporativnih klijenata širom svijeta u programu pretprodaje. Pored toga, sljedeće nove mogućnosti će biti dodate u Microsoft 365 Copilot i Microsoft Viva:

  • Copilot u Whiteboard-u će učiniti Microsoft Teams sastanke i brainstorminge kreativnijim i efikasnijim. Upotrebom prirodnog jezika, možete zatražiti od Copilota da generiše ideje, organizuje ih u teme, kreira dizajne koji oživljavaju ideje i sažme sadržaj Whiteboarda.
  • Integracijom DALL-E, OpenAI generatora slika, u Copilot u PowerPoint-u, korisnici će moći da traže od Copilota da kreira prilagođene slike koje podržavaju njihov sadržaj.
  • Copilot u Outlooku će nuditi savjete i predloge za pisanje efikasnijih mejlova i samouvereniju komunikaciju, uključujući savjete o jasnoći, tonu i sentimentu.
  • Copilot u OneNote-u će koristiti upute za planiranje, generisanje ideja, kreiranje listi i organizaciju informacija kako bi kupci lako pronašli ono što im je potrebno.
  • Copilot u Viva Learning-u će koristiti prirodni jezik i razgovorni interfejs da bi pomogao korisnicima da kreiraju personalizovanu putanju učenja, uključujući dizajniranje putanja za unapređenje veština, otkrivanje relevantnih resursa za učenje i zakazivanje vremena za dodeljene treninge.

Da bi pomogao svakom kupcu da se pripremi za AI, Microsoft takođe uvodi Semantički indeks za Copilot (Semantic Index for Copilot), novu sposobnost koju počinjemo da uvodimo za sve kupce Microsoft 365 E3 i E5.

(PR)