Visa modernizuje globalna plaćanja između biznisa i biznisa (engl. Business-to-business, B2B) sa blockchain tehnologijom u središtu mreže koja se temelji na učesnicima piše Computer Weekly.

Ovaj sistem je Visa pokrenula da bi korporacijama omogućila plaćanje direktno banci kompanije koju plaćaju. Najavljen je ranije ovog mjeseca i izgrađen je pomoću okvira Hyperledger Fabric iz Linux fondacije.

Distribuirana tehnologija, kao i blockchain, pogodna je za ovu vrstu mreže gdje pouzdani partneri mogu između sebe povezati osjetljive podatke i transparentne procese.

Blockchain će biti integrisan sa osnovnim sistemima Visa i stvoriti mrežu koja omogućava korporacijama učesnicima da obavljaju prekogranična plaćanja drugim učesnicima direktno od banke do banke.

Softver koji čini sistem, poznat kao Visa B2B Connect, daje korporacijama jedinstveni digitalni identitet na mreži, kroz tokenizaciju.

Tradicionalna B2B plaćanja izvršena putem čekova, automatizovana klirinška kuća i elektronski transfer zahtijevaju višestruku razmjenu podataka između banke porijekla, banke korisnika i ne-partnerskih posredničkih banaka širom svijeta.

„Ovaj sistem koji nije optimalan može stvoriti izazove kao što su skraćivanje podataka, kašnjenja u plaćanju i pitanja usklađenosti, a to čini cijeli proces razmjene novčanih iznosa visoke vrijednosti neefikasnim i nepredvidivim“, kažu iz Visa kompanije.