Broadcom je kupio VMware za 61 milijardu dolara

 

Broadcom-ova akvizicija kompanije VMware, koja iznosi 61 milijardu dolara, zatvorena je nakon višemjesečne kontrole regulatora. Pošto je Kina nedavno dala odobrenje za kupovinu, uz dodatna ograničenja, proizvođač mrežnih čipova uspeo je da obezbijedi sva potrebna odobrenja.

Broadcom, globalni tehnološki lider koji dizajnira, razvija i isporučuje softverska rješenja za poluprovodnike i infrastrukturu, i VMware, vodeći inovator u softveru za preduzeća, danas je objavio sporazum prema kojem će Broadcom steći sve otvorene akcije VMware-a u gotovinskoj transakciji koja vrijednuje VMware na približno 61 milijardu dolara. Pored toga, Broadcom će preuzeti VMware neto dug od 8 milijardi dolara.

Broadcom je dobio legalno odobrenje za spajanje u Australiji, Brazilu, Kanadi, Kini, Evropskoj uniji, Izraelu, Japanu, Južnoj Arfrici, Južnoj Koreji, Tajvanu, Velikoj Britaniji, kao i odobrenje kontrole stranih investicija u svim neophodnim jurisdikcijama.

 

Zašto VMware?

 

VMware je proizvođač softvera za virtuelizaciju i cloud computing, koji omogućava korporacijama da bezbjedno povežu lokalne mreže sa javnim pristupom cloud-u.

VMware, vodeći provajder multi-cloud usluga za sve aplikacije, uveo je tehnologiju virtuelizacije, inovaciju koja je pozitivno transformisala računarstvo zasnovano na x86 serverima. VMware je zatim kreirao softverski definisan data centar i igrao vodeću ulogu u virtuelizaciji umrežavanja i skladištenja podataka, prije nego što je evoluirao da postane lider u hibridnom oblaku i digitalnom radnom prostoru.

Danas, VMware-ov portfelj multi-cloud, koji obuhvata modernizaciju aplikacija, upravljanje oblakom, infrastrukturu u oblaku, umrežavanje, bezbjednost i radne prostore bilo gdje, čini fleksibilnu, konzistentnu digitalnu osnovu na kojoj najveća i najdinamičnija preduzeća širom industrija grade, pokreću, upravljaju, povezuju se i zaštiti svoje najvažnije i složene poslove u korist svojih kupaca.

Nakon zatvaranja transakcije, Broadcom Softvare Group će rebrendirati i funkcionisati kao VMvare, uključujući Broadcom-ovu postojeću infrastrukturu i bezbjednosna softverska rešenja kao dio proširenog VMware portfelja.

Objedinjavanjem komplementarnog portfelja Broadcom softvera sa vodećom VMware platformom, kombinovana kompanija će obezbjediti poslovnim klijentima proširenu platformu kritičnih infrastrukturnih rješenja za ubrzanje inovacija i rješavanje najsloženijih infrastrukturnih potreba informacionih tehnologija.

Kombinovana rješenja će omogućiti klijentima, uključujući lidere u svim industrijama, veći izbor i fleksibilnost za pravljenje, pokretanje, upravljanje, povezivanje i zaštitu aplikacija na velikom nivou u različitim, distribuiranim okruženjima, bez obzira na to gdje rade: od centra podataka, do bilo kog cloud-a i na rubno računarstvo. Sa zajedničkim fokusom kombinovane kompanije na tehnološke inovacije i značajne izdatke za istraživanje i razvoj, Broadcom će pružiti ubjedljive prednosti za klijente i partnere.

 

Akvizicija u fokusu regulatora

 

U pitanju je druga po veličini tehnološka akvizicija, odmah nakon pripajanja Activision-a Microsoft-u. Upravo to je akviziciju stavilo u fokus regulatora u više svjetskih regiona.

Evropska Komisija je, na primjer, bila zabrinuta da bi Broadcom mogao da naškodi konkurenciji ograničavanjem interoperabilnosti između hardvera drugih proizvođača i VMware softvera za virtuelizaciju servera. Takođe, postojala je bojazan da bi kompanija mogla da spriječi ili degradira pristup VMware softveru hardveru drugih proizvođača.

Broadcom je uspio da tokom ljeta dobije EU odobrenje, prvenstveno zbog toga što je svom rivalu, Marvell-u obezbijedio IP pristup i izvorni kod za ključne komponente mrežnih optičkih vlakana. Eu je zaključio da su strahovi od povezivanja VMware-a neosnovani i da će se Broadcom i dalje suočavati sa konkurencijom na tržištu.

Postojala je i bojazan da bi tenzije između SAD-a i Kine mogle da prekinu dogovor, nakon što je Bajdenova administracija prije mesec dana objavila nova pravila koja otežavaju izvoz vrhunskih čipova u Kinu. Međutim, odobrenje za to je dobijeno, uz uslove koje je Kina nametnula o tome kako Broadcom treba da prodaje proizvode – odnosno da se obezbijedi da VMware serverski softver bude interoperabilan sa rivalskim hardverom.

(IT mixer)