PayPal će izmijeniti odredbe i uslove poslovanja kako bi bio u skladu s pravilima EU za potrošače

 

Potrošačke organizacije počele su dijalog s PayPal-om u maju 2023. godine, rekavši da su uslovi i odredbe kompanije nerazumno teški za razumijevanje i nepravedni za potrošače.

Američki PayPal obavezao se da će izmijeniti svoje odredbe i uslove poslovanja kako bi ih potrošači lakše razumjeli, nakon dijaloga s Europskom komisijom.

PayPal je pristao da riješi pitanja koja su pokrenula tijela za zaštitu potrošača i da izmijeni problematične klauzule svog korisničkog ugovora kako bi bio u skladu s Direktivom o nepoštenim ugovornim odredbama. Obaveze Paypal-a uskladiće praksu kompanije sa zahtjevima prava potrošača EU-a, kaže izvršna vlast EU-a.

Promjene koje će PayPal da učini:

  • pojašnjavanje koje se klauzule primjenjuju na potrošače, a koje samo na preduzeća;
  • uklanjanje odredbi koje od potrošača zahtijevaju provjeru usklađenosti sa zakonom (na primjer, ‘u mjeri dopuštenoj zakonom’);
  • pojašnjavajući da potrošači nisu odgovorni za štetu koja nije njihova krivica ili se nije mogla predvidjeti;
  • uklanjanje odredbi koje nameću potrošačima obavezu da sami provjere informacije (kao što je navođenje da PayPal ne može garantovati tačnost informacija);
  • osiguravanje da potrošači razumiju da mogu imati koristi od zakona svoje zemlje prebivališta u slučaju spora;
  • uklanjanje izraza koje potrošači ne mogu da razumiju bez daljnjih objašnjenja ili provjere od strane potrošača, kao što je ‘prikladnost za prodaju’ ili ‘nekršenje’.

Korisnici PayPal-a će biti obavješteni o promjenama putem ažuriranja politike u februaru 2024. godine. Promjene će stupiti na snagu u maju.

(IT mixer)