Ako ne želite da čekate da vam Windows Update ponudi novo izdanje operativnog sistema pokazaćemo vam kako da odmah dođete do nadogradnje

 

Jedna od dvije velike godišnje nadogradnje Microsoft-ovog operativnog sistema za dekstop računare i laptope postala je dostupna. Ali, mogli bi da prođu sedmice, pa i mjeseci prije nego vam alat Windows Update ponudi preuzimanje i instalaciju za majsku nadogradnju Windows-a 10. Evo kako da to odmah učinite.

 

Kako da dobijete majsku nadogradnju koristeći Windows Update?

 

• Otvorite Settings, Update & Security pa Windows Update.
• Kliknite Check for Updates. Moguće je da će vam ovdje odmah biti ponuđena nadogradnja.
• Potražite Feature update to Windows 10, version 2004.
• Kliknite Download and install.

Ako nadogradnja nije dostupna na ovaj način, Windows 10 će vam prikazati poruku You’re up to date. To znači da u Microsoftu još nisu pripremili nadogradnju za vaš računar.

 

Zašto Windows 10 ne nudi nadogradnju?

 

Alat Windows Update ih dodaje postupno tokom vremena. Umjesto jedne velike nadogradnje svima odjednom, poput ove majske, u Microsoftu ih prvo šalju manjem broju računara i pritom prate što se događa da bi mogli reagovati ako se počne pojavljivati veliki broj problema.

Taj će proces potrajati barem nekoliko sedmica. Za slične prošle nadogradnje prošli su mjeseci prije nego što su postale dostupne svima. Ako ste dovoljno strpljivi Windows Update će vam prije ili kasnije da ponudi instalaciju novog softvera.

Ako zbog bilo kog razloga želite odmah da nadogradite svoj operativni sistem, otvorite web stranicu Download Windows 10 i kliknite Update now kako bi preuzeli alat Update Assistant.

Pokrenite preuzetu izvršnu datoteku s ekstenzijom .exe. Pojaviće se poruka u kojoj će biti navedeno koje izdanje Windowsa 10 koristite i da je najnovije izdanje pod oznakom 2004.

Kliknite Update Now za instalaciju. Microsoft-ov alat će automatski da preuzme majsku nadogradnju i instalira je. Možete da nastavite rad na svom računaru dok ne bude gotovo, ali ćete u nekom trenutku morati ponovno da pokrenete računar da bi instalisali nadogradnju.

Naletite li na računarni bag ili neki drugi problem, možete se vratiti na prethodno izdanje ako otvorite Settings, Update & security pa Recovery.

Morate to da napravite u prvih deset dana nakon nadogradnje Windows 10 jer će operativni sistem nakon toga ukloniti stare datoteke da bi oslobodio memoriju.

(How To Geek)