Medijska industrija suočava se s dramatičnim promjenama kako traga za alatima vještačke inteligencije (AI) radi smanjenja troškova i unapređenja sadržaja. Međutim, uprkos tehnološkom napretku, malo je vjerojatno da će AI zamijeniti ljudski rad tamo gdje su potrebne nijanse, prema Fajnenšel tajms (FT).

FT ističe da iako se očekuje da će se vještačka inteligencija brzo razvijati, malo je vjerovatno da će u potpunosti zamijeniti tradicionalne medije i novinare. Umjesto toga, očekuje se da će značajno utjecati na odgovornosti i poslove novinara, emitera, kreativaca i oglašivača, donoseći poželjnu brzinu i efikasnost.

Situacija dolazi u vrijeme kada medijske kompanije, posebno novinske kuće, prolaze kroz faze stezanja kaiševa i masovnih otpuštanja, pritisnute padom prihoda usljed rasta kompanija za digitalno oglašavanje poput Meta i Google. Uprkos ovim izazovima, mnogi vide tehnologiju AI kao moguće rješenje, što dovodi do povećanja investicija u vještačku inteligenciju čak i u uvjetima smanjenja troškova.

Vještačka inteligencija, AI, robot svijest
Vještačka inteligencija, AI

Prema Grand vju risrč (Grand View Research), globalno tržište vještačke inteligencije u medijima i zabavi procijenjeno je na gotovo 15 milijardi dolara u 2022. godini, s predviđenim rastom od 18,4 posto godišnje između 2023. i 2030. godine.

Majkl Seli, partner u britanskoj advokatskoj firmi TLT, ističe da medijske kompanije koriste alate AI kako bi ostale relevantne na tržištu koje se stalno mijenja.

U medijskoj industriji, AI se koristi za generisanje teksta i slika, uređivanje i istraživanje, čime se optimiziraju proizvodni procesi i preuzimaju naporni zadaci kao što je identifikacija ključnih tačaka članka radi pisanja naslova ili korišćenje tehnologije pretvaranja govora u tekst radi uštede vremena.

Iako AI ima svoju ulogu u stvaranju medijskog sadržaja, njezina primjena nailazi na izazove. Generativna AI tehnologija može biti sklona „halucinacijama“ – generiranju netočnih ili lažnih informacija, dok se mogućnost zloupotrebe AI alata također mora uzeti u obzir.

Uprkos ovim izazovima, postoje i optimistični pogledi. Rafi Azim-Khan, stručnjak za evropsko digitalno pravo iz advokatske kancelarije Krauel i Moring, tvrdi da AI predstavlja „egzistencijalnu prijetnju“ medijskom sektoru, ali ističe da će AI biti prilika za one koji se dobro prilagode i koriste je kao pozitivno oruđe.

Stoga, dok se medijski sektor suočava s promjenama koje donosi vještačka inteligencija, važno je istražiti i razumjeti njezinu ulogu i utjecaj, uz uzimanje u obzir i etičkih i praktičnih aspekata njene primjene.