Alat za kameru nije podrazumijevano uključen u Excel traku sa alatkama, a da biste ga koristili morate ga dodati na alatnu traku za brzi pristup slijedeći određene korake

 

Excel-ov alat za kameru je jedna od njegovih manje poznatih karakteristika. Uz pomoć ovog alata možete da snimite sliku skupa podataka (opseg, tabela, grafikon, itd.). Nakon toga, sve modifikacije napravljene na originalnom skupu podataka odražavaju se na slici koju je snimila kamera.

Može se koristiti na mnogim listovima vaše radne sveske. Dimenzije zalijepljene slike se mogu mijenjati, a može se i formatirati pomoću alata koji se isporučuju sa kamerom.

Takođe se mogu kopirati i nalijepiti u dokumente generisane u Word-u i PowerPoint-u.

Evo kako da uključite kameru u Microsoft Excel-u?

 • Pokrenite Microsoft Excel.
 • Otvorite prikaz Backstage u Excel-u iz datoteke na traci menija.
 • Izaberite Opcije na dnu lijeve bočne trake.
 • U Excel opcijama, otvorite podešavanja trake sa alatkama za brzi pristup sa liste na levoj strani.
 • Izaberite padajući meni za Odaberi komande iz (Choose commands from) i zatim Sve komande (All Commands).
 • U okviru Sve komande (All Commands) izaberite Kamera.
 • Kliknite na Dodaj (Add) da biste dodali kameru na traku sa alatkama za brzi pristup (Quick Access).
 • Idite na otvorenu tabelu.
 • Dugme kamere trebalo bi da se pojavi na traci sa alatkama za brzi pristup.
 • Alternativno, možete da prilagodite traku sa alatkama za brzi pristup klikom na malu strelicu nadole da biste prilagodili traku sa alatkama za brzi pristup.
 • Izaberite Još komandi (More Commands)… u meniju i slijedite gore opisane korake.

 

Kako koristiti Microsoft Excel alat za kameru?

 

Evo osnovnog primjera kako to funkcioniše:

 • Otvorite tabelu sa podacima koje želite da snimite i nalijepite je negdje drugdje.
 • Izaberite opseg podataka ili grafikon i kliknite na dugme Kamera na traci sa alatkama za brzi pristup.
 • Otvorite radni list u koji ćete nalijepiti podatke i izaberite mjesto na koje želite da nalijepite.
 • Kursor će se promijeniti u mali krst. Prevucite i otpustite krst da biste nalijepili podatke.

Dok lijepite sliku, možete da koristite bilo koju od opcija formatiranja dostupne na kartici Slika (Picture) na traci da biste prilagodili izgled podataka.

(IT mixer)