Ako želite da saznate tačan datum proizvodnje vašeg Windows računara, provjerite njegovu verziju BIOS-a

 

Da biste provjerili starost Windows računara potrebna vam je aplikacija „System Information“ , pomoću koje ćete saznati kada je BIOS instaliran.

BIOS računara (osnovni ulazni / izlazni sistem – basic input/output system) je low-level softver koji se pokreće kada upalite računar. On izvodi POST (power-on self test), inicijalizuje hardver vašeg računara i prolazi kontrolu boot loader-a na povezanom uređaju. Boot loader zatim pokreće vaš operativni sistem – Windows, Linux ili šta već koristite. BIOS ima ekran za podešavanje, koji se koristi za konfigurisanje različitih postavki sistema.

Koja je verzija BIOS-a možete saznati ako:

  • Pritisnite taster Windows i unesete „system information“. Otvorite aplikaciju „System Information“.
  • Otvoriće se novi prozor i morate imati otvorenu opciju „System Summary“ na lijevoj strani.
  • Na desnoj strani prozora pronađite „BIOS Version/Date“. Ove informacije vam pokazuju trenutnu verziju BIOS-a koja je instalirana i datum njene instalacije.
  • Iste informacije možete dobiti unutar Command Prompt-a. Potrebno ga je otvoriti i unijeti sljedeću komandu: systeminfo.exe. Više informacija će biti odštampano, au njemu morate pronaći verziju BIOS-a i datum njegove instalacije.

Napomena: BIOS računara mogao bi da bude ažuriran, u tom slučaju će biti prikazan datum posljednjeg ažuriranja.

 

Komanda „systeminfo.exe“

 

Možete da koristite komandu „systeminfo.exe“ u Command Prompt-u da biste pronašli informacije o datumu instalacije operativnog sistema Windows. Ovdje je prikazan datum posljednje instalacije Windows-a, tako da treba da znate da će svaka nadogradnja ili ponovna instalacija sistema biti zabilježena. Bez obzira na to, ove informacije mogu biti korisne kada ništa nije promijenjeno u pogledu Windows-a na polovnom računaru.

Da biste vidjeli originalni datum instalacije, otvorite Command Prompt i unesite sljedeću komandu:

  • systeminfo | find /I “install date”
  • Pritisnite taster Enter i dobićete informacije o datumu instalacije Windows-a.

(IT mixer)