Bečki naučnici uporedili normalan i nepromijenjen hod sa hodom uz korišćenje pametnog telefona

 

Nedavno provedena studija pokazuje kako korišćenje pametnog telefona tokom kretanja dovodi do promjene načina hoda. Dugoročni efekti mogu biti štetni.

Današnji život je teško zamisliti bez pametnog telefona, a mnogi ga koriste i tokom svakodnevnog kretanja. Novo istraživanje od naučnika sa visoke stručne škole FH-Campus Wien otkriva kakav uticaj upotreba pametnog telefona tokom kretanja ima na tijelo, hod i zglobove.

Naučnici su upoređivali normalan i nepromijenjen hod sa hodom uz korišćenje pametnog telefona. Studija koju je objavio renomirani časopis Heliyon provedena je u jednom od najsavremenijih interaktivnih laboratorija za analizu hoda i svakodnevnog ljudskog pokreta u stvarnom vremenu.

Ispitanici su hodali na posebnoj traci ispred ekrana na kojem je projektovano virtuelno okruženje. Paralelno su ispitanici rješavali matematičke zadatke, jednom u glavi, jednom uz pomoć pametnog telefona.

Rezultati studije pokazuju da se tijelo pri korišćenju pametnog telefona prebacuje u specifični sigurnosni način rada. Brzina koraka se smanjuje, a istovremeno dolazi do povećanja širine koraka. Iako ovi manji, širi koraci smanjuju opasnost od pada, oni takođe dovode do većeg opterećenja na vanjskoj strani zgloba koljena. To dugoročno može dovesti do trajnih oštećenja: hrskavica i meniskus mogu izgubiti otpornost tokom godina, što u najgorem slučaju može da uzrokuje artrozu, predviđaju istraživači.

Ova saznanja omogućuju stručnjacima na području fizioterapije, sporta, nutricionizma i tehnologije da razvijaju aplikacije i pametne sisteme. Samim tim i da provode temeljna istraživanja usmjerena na njihovu primjenu.

(FH-Campus Wien)