Microsoft najavio značajnu evoluciju analitičkih mogućnosti dostupnih u Excel-u objavljivanjem javnog pregleda Pythona u Excel-u

 

Programski jezik Python koji stiže u Excel omogućiće prirodno kombinovanje Python i Excel analitike u okviru iste radne knjige. Nećete imati potrebe za bilo kakvim podešavanjem. Moći ćete upisati Python direktno u ćeliju. Python proračuni se pokreću u Microsoft Cloud-u, a vaši rezultati se vraćaju na radni list, uključujući dijagrame i vizualizacije.

Na blogu Microsoft 365 objavljeno je da je javni pregled nove funkcije dostupan učesnicima na Beta kanalu programa Microsoft 365 Insiders. U praksi, ovo korisnicima daje priliku da koriste Python za analizu podataka u Excel-u.

Dok je u pregledu, Python u Excel-u će biti uključen u vašu pretplatu na Microsoft 365. Nakon pregleda, neke funkcionalnosti će biti ograničene bez plaćene licence. Više detalja biće dostupno prije opšte dostupnosti.

Python u Excel-u

Python funkcije i biblioteke zajedno sa Excel-ovim formulama, grafikonima i tabelama pružaju beskrajne mogućnosti za još bolju analizu i vizuelizaciju podataka.

Korisnici Excel-a sada imaju pristup moćnoj analitici putem Python-a. Među kojima su vizualizacija, čišćenje podataka, mašinsko učenje, prediktivnu analitiku i još mnogo toga. Korisnici sada mogu da kreiraju rješenja od kraja do kraja koja neprimjetno kombinuju Excel i Python – sve u Excel-u. Koristeći Excel ugrađene konektore i Power Query, korisnici mogu lako da unijesu vanjske podatke u Python u Excel tokovima rada. Python u Excelu je kompatibilan sa alatima koje korisnici već poznaju i vole, kao što su formule, zaokretne tablice i Excel grafikoni.

Python u Excel-u čuva vaše podatke privatnim sprečavajući Python kod da sazna ko ste i otvarajući radne sveske sa interneta u daljoj izolaciji unutar njihovih posebnih kontejnera. Podaci iz vaših radnih knjiga mogu se slati samo putem ugrađene xl() Python funkcije. Izlaz Python koda može se vratiti samo kao rezultat =PY() Excel funkcije.

Ova funkcija će biti uvedena prvo u Excel za Windows, a kasnije i na druge platforme. Neće biti potrebno instalirati nikakve dodatke da biste ga koristili. Kroz partnerstvo sa Anacondom, popularne Python biblioteke kao što su pandas, statsmodels i Matplotlib biće dostupne u Excel-u.

(IT mixer)