Googleova laboratorija za istraživanje vještačke inteligencije, DeepMind, predstavila je AutoRT, robotski sistem koji koristi principe robotike Isaka Asimova kako bi poboljšao donošenje odluka robota u stvarnom svijetu. Ovaj sistem omogućava robotima da razumiju svoje okruženje i prilagode se novim situacijama.

DeepMindov robotski tim je predstavio tri inovacije za poboljšanje sposobnosti robota. AutoRT je jedna od tih inovacija koja koristi Visual Language Model (VLM) i Large Language Model (LLM) za prikupljanje podataka i donošenje odluka. Takođe, inspirisani knjigom „Tri zakona robotike“ Isaka Asimova, predstavili su „Ustav za robote“ („Robot Constitution“) koji usmjerava robote da izbjegavaju rizične situacije i zadatke koji uključuju ljude, životinje, oštre predmete i električne uređaje. Osim toga, roboti su opremljeni bezbjednosnim mehanizmom koji zaustavlja njihov rad ako njihova sila pređe određeni prag. Ljudski operateri takođe imaju pristup fizičkom prekidaču za trenutnu deaktivaciju.

Tokom sedam mjeseci, Google je testirao 53 AutoRT robota u četiri poslovne zgrade, sprovodeći preko 77.000 testova. Roboti su se oslanjali na VLM i LLM za razumijevanje okruženja i donošenje odluka. Osim toga, DeepMind je predstavio i druge tehnologije kao što su SARA-RT, napredna arhitektura neuronske mreže, i RT-Trajectory, tehnologija za poboljšanje performansi robota u fizičkim zadacima.

Iako potpuno autonomni roboti još nisu stvarnost, ova poboljšanja predstavljaju značajan napredak u razvoju robota sa sposobnostima donošenja odluka.