Najnovije ažuriranje Android 14 QPR3 Beta 2.1 u velikoj meri se fokusira na rješavanje brojnih problema koji su mučili beta verziju operativnog sistema

 

Najnovije ažuriranje za Android 14, poznato kao QPR3, što je skraćenica za „Quarterly Platform Release 3“ u Beta 2.1, trebalo bi da riješi neke od problema koji su se pojavili sa još uvek najnovijim operativnim sistemom.

Iako se novo veliko ažuriranje, koje bi trebalo da izađe pod imenom Beta 3, očekuje za nekoliko nedjelja, Google je objavio takozvano privremeno ažuriranje, kako bi bar djelimično popravio ili riješio brojne probleme i greške koje su se pojavile.

Neki od problema se odnose na često „rušenje“ aplikacija, probleme sa punjenjem na Pixel tabletima, greške i razne probleme vezane za mogućnost korišćenja ekrana i razne greške koje se javljaju na ekranu pri korišćenju aplikacija.

Pogledajte detaljan opis svih ispravki koje bi nova ispravka trebalo da popravi:

  • Riješen je problem koji je ponekad dovodio do pada pokretača uređaja kada pokušavate da vidite nedavne aplikacije. (Izdanje #328803294)
  • Riješen je problem koji je ponekad sprečavao Pixel Tablet uređaje da se pune dok su povezani na jedinicu za punjenje. (Broj izdanja 299800125)
  • Riješen je problem gdje se prevlačenjem nagore od dna ekrana nije uvek vraćalo na početni ekran.
  • Rješenje problema izazvanog prikazom rasporeda obavještenja na zaključanom ekranu sa dodatnim punjenjem.
  • Popravljeni su različiti problemi koji su uzrokovali česte greške „Aplikacija ne reaguje“ za sistemske i korisničke aplikacije.
  • Riješen je problem gdje prevlačenje nadole od vrha ekrana nije uvijek prikazivalo ekran sa obavještenjima.
  • Riješen je problem za Pixel Fold uređaje gdje je ponekad kada je uređaj bio rasklopljen, samo polovina unutrašnjeg ekrana prikazivala sadržaj.
  • Riješen je problem koji je ponekad sprečavao ispravnu rezervnu kopiju korisničkih pozadinskih postavki.
  • Riješen je problem koji je ponekad zaustavljao rad pokreta „Brzi dodir za pokretanje radnji“.
  • Popravljeni su različiti drugi problemi koji utiču na stabilnost sistema, performanse, povezanost, interaktivnost i kameru.

Najnovije Beta 2.1 ažuriranje, broj međuverzije AP21.240305.005, još uvijek uključuje bezbjednosnu zakrpu iz marta 2024. godine. Ona je dostupna za uređaje Pixel 5a, Pixel 6 serije i 6a, Pixel 7 serije i 7a, Pixel 8 serije, Pixel Tablet i Pixel Fold.