3D štampanje je toliko brzo napredovalo da su istraživači uspješno oponašali kosti, ligamente i tetive u ruci robota

 

Istraživači sa ETH Ciriha, u saradnji sa Inkbit 3D, uspjeli su da pomoću 3D štampe naprave robotsku ruku koja ima kosti, ligamente i tetive kao čovječija ruka.

Tehnološki napredak omogućio je timu da 3D štampa različite visokokvalitetne materijale u jednom procesu, što je rezultiralo izdržljivijim robotima, piše euronews.

„Nismo mogli da napravimo ovu ruku sa brzovezujućim poliakrilatima koje smo do sada koristili u 3D štampanju“, rekao je Tomas Buhner, student doktorskih studija u grupi ETH u Cirihu.

Plastika koja se sporo očvršćava nudi nekoliko prednosti u 3D štampanju. Oni pomažu da se minimiziraju unutrašnji naponi koji mogu dovesti do savijanja i skupljanja štampanog predmeta.

Pored toga, sporiji proces očvršćavanja može rezultirati jačim i trajnijim otiscima, jer svaki sloj ima više vremena da se bezbjedno poveže sa prethodnim.

„Ove sporo očvršćavajuće plastike imaju veoma dobra elastična svojstva i vraćaju se u prvobitno stanje mnogo brže nakon savijanja od poliakrilata“, dodao je Buhner, što ih čini idealnim za pravljenje robotske ruke.

Roboti napravljeni od mekih materijala, kao što je ruka koju smo razvili, imaju prednosti u odnosu na konvencionalne robote napravljene od metala“, rekao je Robert Kačman, profesor robotike i prvi autor studije objavljene u časopisu Nature.

„Pošto su mekane, manji je rizik od povreda pri radu sa ljudima, a takođe su bolji za rukovanje lomljivom robom“, dodao je Kačman.

 

Tehnologija 3D štampanja

 

Proizvodi koji se 3d štampaju mogu biti od različitih materijala, od plastike, preko keramike, do metala. Tehnologija se i dalje razvija a novi materijali pomoću kojih se štampa se uvode nevjerovatnom brzinom. Tehnologija 3D štampanja pojavila se 2010-ih.

Sve tehnologije 3d štampe  baziraju se na principu aditivne proizvodnje, sloj po sloj. Operant, štampajuća glava, nanosi gradivni materijal i onda se sve pomjeri za stepen vertikalno, kako bi se nanio sljedeći sloj. Načini štampe su različiti, i do sada su se izdvojili neki od procesa 3d štampe.

U ovom procesu, mlaznice talože određeni materijal u viskoznom stanju na svakoj tački, a ultraljubičasta lampa trenutno očvršćava svaki sloj. Međutim, ovaj pristup nije izvodljiv za plastiku koja se sporo veže jer bi strugač postao neefikasan zbog gumiranja.

Da bi se prilagodili upotrebi polimera koji se sporo očvršćavaju, istraživači su poboljšali 3D štampanje ugradnjom 3D laserskog skenera koji trenutno provjerava svaki odštampani sloj na površinske nepravilnosti. Ovaj inovativni pristup znači da umjesto izglađivanja neravnih slojeva, nova tehnologija uzima u obzir neravnine prilikom štampanja sljedećeg sloja.

Nakon 3d štampe dobija se gotov proizvod ili prototip koji se dalje koristi u procesu proizvodnje. U nekim slučajevima, 3d štampani proizvod može biti i naknadno obrađivan ukoliko je potrebno. Post-obrada zavisi od tehnologije koja se koristi prilikom 3d štampe. Pa, tako neke proizvode je moguće mehanički obrađivati, dok je neke potrebno tretirati hemijskim putem. Svaki 3d štampani predmet nakon izrade moguće je farbati i gitovati.

(IT mixer)