U članku u časopisu „Nejčr materijals“ objavljeno je da su srpski stručnjaci sa svojim kolegama iz drugih država istraživanjem otkrili tehnologiju koja bi mogla da donese revoluciju u svijet automobila

 

Istraživanje u kome učestvuje Beogradski univerzitet moglo bi da donese revoluciju u svijet automobila. Stručnjaci iz Srbije, zajedno sa kolegama iz SAD, Japana i Kanade rade na istraživanju koje može da omogući primjenu vodonika kao goriva za automobile.

Motori koje pokreću gorivne ćelije vodonika idealni su jer ne zagađuju životnu sredinu. Koriste kao gorivo vodonik i kiseonik iz vazduha, a jedini nusproizvod je voda, tako da zagađenja nema.

Međutim, ono što je jedan od najvećih problema kod gorivnih ćelija vodonika jeste njihova visoka cijena.

 

Gorivne ćelije sa polimernom membranom kao elektrolitom

 

Upravo time, odnosno načinom na koji može da se spriječi degradacija gorivnih ćelija i produži njihov život kako bi mogle da se primjenjuju u komercijalnim vozilima, bavili su se srpski naučnici. Oni su to radili zajedno sa kolegama sa američkih univerziteta Džon Hopkins, Viskonsin-Medison, Dreksel, japanskog Došiša univerziteta, te Ouk ridž nacionalne laboratorije u SAD.

Trenutno tek mali broj modela automobila koristi gorivne ćelije vodonika. Predmet proučavanja srpskih stručnjaka bile su takozvane gorivne ćelije sa polimernom membranom kao elektrolitom (PEMFC).

Kako je objavljeno u članku u časopisu „Nejčr materijals“, istraživanjem su otkrili tehnologiju koja bi mogla da bude korak bliže ka primjeni ovakvog pogona u automobilima.

Trenutno se za proces reakcije u gorivnim ćelijama, u kojima se koriste vodonik i kiseonik kako bi se dobila struja za pogon električnog motora, koriste nanočestice zasnovane na platini. Platina je veoma skupa, a takve gorivne ćelije brzo propadaju i imaju kratak vijek trajanja.

Srpski naučnici, zajedno sa kolegama, ispitivali su kako da uspore proces degradacije tih nanočestica na atomskom i molekularnom nivou. Otkrili su da hemijskom upotrebom zlata može da se uspori propadanje PEMFC. Zahvaljujući njihovoj tehnologiji, vijek ovakvih gorivnih ćelija mogao bi da bude čak 30 puta duži.

Jedan od rukovodećih naučnika u ovom istraživanju, koje je sprovedeno u Argon laboratoriji u državi Ilinoj, bio je i Vojislav Stamenković. Stamenković, porijeklom iz Srbije i doktorant Beogradskog univerziteta, jedan je od glavnih istraživača u toj američkoj laboratoriji.

(Sputnik news)

 

Dopadaju vam se tekstovi na IT-mixer.com? Podržite nas putem društvenih mreža na linkovima ispod. Lajkujte našu stranicu na Facebooku, budite informisani u svakom momentu.