Umjetnička djela stvorena vještačkom inteligencijom bez ikakvog ljudskog doprinosa ne mogu biti zaštićena autorskim pravima prema zakonu Sjedinjenih Država, presudio je američki sud u Vašingtonu

 

Samo djela ljudskih autora mogu biti zaštićena autorskim pravima, rekla je američki okružni sudija Beril Hauel, potvrđujući da je Američka kancelarija za autorska prava odbila prijavu koju je podnio kompjuterski naučnik Stiven Taler u ime svog DABUS sistema.

Odluka je uslijedila nakon gubitaka za Taler na ponudama za američke patente koji pokrivaju izume za koje se navodi da ih je kreirao DABUS, skraćeno od „Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience“.

Taler se takođe prijavio za patente koje generiše DABUS u drugim zemljama uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Južnu Afriku, Australiju i Saudijsku Arabiju sa ograničenim uspjehom.

Talerov advokat Rajan Abot rekao je u ponedeljak da se on i njegov klijent u potpunosti ne slažu sa odlukom i da će uložiti žalbu.

Brzo rastuće polje generativne vještačke inteligencije pokrenulo je nova pitanja intelektualne svojine. Kancelarija za autorska prava je takođe odbila ponudu umjetnika za autorska prava slika generisane preko Midjournei-ovog AI sistema, uprkos umjetnikovom argumentu da je sistem dio njihovog kreativnog procesa.

Nekoliko nerješenih tužbi je takođe pokrenuto zbog korišćenja dijela koja su bila zaštićena autorskim pravima za obuku generativne vještačke inteligencije bez dozvole, ističe Gadgets360.

 

Vještačka inteligencija pokreće „izazovna pitanja“

 

„Približavamo se novim granicama u oblasti autorskih prava dok umjetnici stavljaju vještačku inteligenciju u svoju kutiju sa alatima“, što će pokrenuti „izazovna pitanja“ za zakon o autorskim pravima, napisla je Hauel.

„Ovaj slučaj, međutim, nije ni približno tako složen“, rekla je Hauel.

U 2018, Taler se prijavio za autorska prava koja pokrivaju „A Recent Entrance to Paradise“, djelo vizuelne umjetnosti za koje je rekao da ga je stvorio njegov AI sistem bez ikakvog ljudskog doprinosa. Kancelarija je prošle godine odbila zahtjev i rekla da kreativna djela moraju imati ljudske autore da bi bila zaštićena autorskim pravima.

Taler je osporio odluku na saveznom sudu, tvrdeći da ljudsko autorstvo nije poseban zakonski uslov i da bi dopuštanje autorskih prava AI bilo u skladu sa svrhom autorskih prava kako je navedeno u Ustavu SAD da se „promoviše napredak nauke i korisne umetnosti“.

Hauel se složila sa kancelarijom za autorska prava i rekla da je ljudsko autorstvo „osnovni zahtjev za autorska prava“ zasnovan na „vjekovima ustaljenog razumijevanja“.

(IT mixer)